Yükleniyor

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları uygulamalarımızın temel hareket noktalarını şirket misyon , vizyon ve genel politikaları oluşturur. Genel politikalar arasında İnsan Kaynakları çalışmalarına ışık tutarak ön plana çıkanları aşağıdaki şekilde belirtebiliriz;

 • Öğrenen bir şirket olmak,
 • Tüm çalışanlarında kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmek,
 • Çalışanların kendilerini geliştirmeleri, etkin eğitim imkanları sağlamak,
 • Tüm çalışanların şirketin belirlenen hedefler doğrultusunda gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak.

İnsan Kaynakları ve İlke Politikaları

İnsan Kaynakları uygulamalarımızın temel hareket noktalarını şirket misyon , vizyon ve genel politikaları oluşturur. Genel politikalar arasında İnsan Kaynakları çalışmalarına ışık tutarak ön plana çıkanları aşağıdaki şekilde belirtebiliriz;

 • Personel Seçimi

  Proje esaslı çalışmanın gereği olan yoğun şirket içi personel ihtiyaçlarının karşılaştırılmasına olanak sağlayan, olabildiğince hızlı ve güvenilir bir sistem geliştirilerek yürütülmektedir.

 • Eğitim ve Geliştirme

  Çalışanların görev tanımları çerçevesinde yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesinin esas alındığı bir eğitim ve geliştirme politikası benimsenmiştir. Kuruluş politikaları ve faaliyet hedefleriyle İnsan Kaynakları bölümü tarafından saptanan kişisel gelişim ihtiyaçları göz önüne alınarak her çalışana uygun eğitim programları sağlanır.

 • Kariyer Yönetimi

  Bilişim uygulama süreçlerinin esas alındığı uzmanlık grupları ve onlara destek olan gruplardan oluşan bir organizasyonel yapı içerisinde süreç ve proje bazlı bir yönetim anlayışı mevcuttur. Bu çerçevede, çalışanlar bulundukları alanda çeşitli fonksiyonlarda çalışma olanağı bulurlar ve yönetici adayı olarak yetiştirilirler. Uygun projeler çıktığında kuruluş içi insan kaynağı öncelikli olarak değerlendirilir.

 • Performans Yönetimi

  Çalışanların performanslarının, bölüm/proje hedeflerinin gerçekleştirilmesi, şirketteki geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine etkin katılım, iş sonuçları , yetkinlik ve verimlilik temelinde yöneticiler tarafından değerlendirilmesi esası benimsenmiştir.


Açık veya oluşabilecek pozisyonlar ve staj için CV’nizi info@proday.com.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.