Yükleniyor

Ağ Çözümleri

Ağ Çözümleri

Network alanında, kurumların isteklerini ve ihtiyaçlarını değerlendirerek, Yerel Alan Ağ Çözümleri (LAN), Geniş Alan Ağ Çözümleri (WAN), Kablosuz Alan Ağ Çözümleri (WLAN) hizmetleri sunmaktayız..


Yerel Alan Ağ Çözümleri (LAN)

Yerel alan ağı, kurumların aynı bina veya kampüs içerisindeki bilgisayar, çevresel birimler (yazıcı, kamera vb.) ve sunucuların ihtiyacını verimli bir şekilde karşılayan bir altyapıdır. Yerel ağların iyi tasarlanması; Çalışan verimliliğinin ve iş sürekliliğinin artmasındaki en önemli etkendir. Buna bağlı olarak müşterilerimizin altyapı ve ağ topolojilerini analiz ederek, fiyat performans çözümleri üretmekteyiz.


Geniş Alan Ağ Çözümleri (WAN)

Geniş alan ağı, kurumların farklı lokasyonlar da yer alan ofisleri (şube, mağaza, fabrika, depo vb. ) arasındaki veri/ses/görüntü iletişimi, uygulama paylaşımı, çoklu uygulama desteği gibi ihtiyaçlarını karşılayan bir altyapıdır.


Kablosuz Alan Ağı Çözümleri (WLAN)

Kablosuz ağlar, ofis içerisinde kapalı ortamlarda kullanılabileceği gibi, ofis dışı açık ortamlarda da kullanılmaktadır. Kablosuz Alan Ağı Çözümleri ile yerel ağların kapsama alanı genişler. Aynı zamanda hızlı ve kolay kurulum, kablo maliyetinin olmaması, mobilite ve verimlilik avantajları bulunmaktadır.